COLGAJOS DE MANOS

 

                                            O-Z  Cuadrado-Z

                                         Injerto  S-Itálica

                                Tumor glómico Amputación

                                Lobulado Bilobulado

                         Hacha Nota musical

                 Quiste mucoide Colgajo Atosoy

               2ª intención Doble Limberg

                    A-T